CHÚNG TÔI, NHỮNG NGƯỜI VÔ THẦN. Alcoholics Anonymous

Trong những chương trước, bạn đã biết một vài điều về bệnh nghiện rượu. Chúng tôi hy vọng đã làm sáng tỏ việc phân biệt giữa người nghiện rượu và người không nghiện rượu. Nếu khi bạn thành thật muốn bỏ rượu, bạn nhận thấy không thể bỏ được hoàn toàn, hoặc nếu khi uống rượu bạn ít kiểm soát được số lượng rượu bạn uống, có lẽ bạn là người nghiện rượu. Nếu đã ở trong trường hợp này, bạn có thể đau khổ vì một bệnh mà chỉ có trải nghiệm tâm linh mới vượt qua được.

Continue reading

SÁCH LỚN A.A. (Alcoholics Anonymous)

LỜI NÓI ĐẦU CHO ẤN-BẢN VIỆT-NGỮ

Quyển sách bạn đang cầm trong tay, đầu tiên xuất-bản trong năm 1939, khi số hội-viên A.A. chỉ vào khoảng 100 người, từ đó đã được phiên dịch ra 21 thứ tiếng. Mùa thu năm 1991, thời-gian dự định ấn hành bản Việt-ngữ nầy, số hội-viên A.A. trên thế-giới đã vượt quá 2 triệu người với 96 ngàn nhóm hoạt-động trong 133 quốc-gia.

Continue reading

TÌM HIỂU THÊM VỀ BỆNH NGHIỆN RƯỢU

Hầu hết chúng tôi từng không muốn nhìn nhận rằng chúng tôi là những người nghiện rượu thực sự. Không ai thích nghĩ rằng thể xác và tinh thần của mình khác biệt với bạn bè. Do đó, quá trình uống rượu của chúng tôi được đánh dấu bằng vô số lần nỗ lực hão huyền để chứng minh rằng chúng tôi cũng có thể uống rượu như người khác. Cái ý tưởng cho rằng theo một cách nào đó và vào một ngày nào đó mình sẽ kiểm soát được và thưởng thức được việc uống rượu là nỗi ám ảnh lớn lao của mọi người uống rượu bất bình thường. Sự dai dẵng của ảo tưởng này thật đáng ngạc nhiên. Có nhiều người theo đuổi ảo tưởng này cho đến tận cửa của sự điên cuồng hay tử vong.

Continue reading

NHỮNG NGƯỜI NGHIỆN RƯỢU ẨN DANH

Lời nói đầu (tải về pdf)
Lời nói đầu cho ấn bản Việt ngữ
Lời tựa
Lời nói đầu, xuất bản lần thứ nhất
Lời nói đầu, xuất bản lần thứ hai
Lời nói đầu, xuất bản lần thứ ba
Ý kiến của bác sĩ y khoa
Chương 1. Câu chuyện của ông Bill
Chương 2. Có một giải pháp
Chương 3. Tìm hiểu thêm về chứng nghiện rượu
Chương 4. Chúng tôi, những người không theo Chúa
Chương 5. Làm thế nào để thành công
Chương 6. Bắt tay hành động
Chương 7. Làm việc với những người khác
Chương 8. Với những bà vợ
Chương 9. Gia đình tiếp sau
Chương 10. Với những người chủ nhân
Chương 11. Tầm nhìn cho bạn
Cơn ác mộng của bác sĩ Bob
Phụ lục
Những câu chuyện cá nhân
Những người tiên phong của Hội
Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh (Hội A.A.)

Sống tỉnh rượu – Tìm ra cách riêng của bạn

Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này đã cho thấy rõ chúng tôi không xem chuyện nhậu nhẹt là chuyện nhỏ. Bệnh nghiện rượu xứng đáng chiếm lấy toàn bộ sự chú ý nghiêm túc của chúng tôi. Chúng tôi không xem chuyện cười do người nghiện rượu kể là trò đùa, trừ những chuyện chúng tôi kể về chính mình, do có được lợi thế đã cai rượu. Chúng tôi không lấy làm vui khi ai đó bị say xỉn đe dọa.

Continue reading

Sống tỉnh rượu – Thử Mười hai Bước

“Khi tất cả các thứ khác thất bại, hãy theo hướng dẫn”, một bác sĩ già ở miền quê nói.

Chúng tôi chưa nói đến Mười hai Bước do AA (Alcoholics Anonymous) đề nghị như là một chương trình cai rượu, và chúng sẽ không được kể ra đây hoặc giải thích ở đây, vì ai muốn biết có thể tìm thấy ở chỗ khác. Tuy nhiên, nguồn gốc của chúng thật là lạ.

Continue reading

Sống tỉnh rượu – Dự họp AA (Alcoholics Anonymous)

Trước khi cuốn sách này được viết ra, thậm chí được nghĩ đến, mỗi một ý tưởng trong đây và nhiều phương án để sống cai rượu đã được hàng trăm ngàn người nghiện rượu học được và đã chứng tỏ có hiệu quả. Chúng tôi làm được như vậy không chỉ nhờ đọc mà còn nhờ nói chuyện với nhau. Lúc ban đầu, chúng tôi chủ yếu là lắng nghe.

Bạn có thể dễ dàng làm giống như vậy, không tốn tiền và không phải “gia nhập” bất kỳ cái gì.

Continue reading

Sống tỉnh rượu – Đọc tài liệu AA (Alcoholics Anonymous)

Theo chúng tôi nghe được, loài người học được nhiều chuyện tốt nhất bằng cách nhìn, sờ cũng như nghe; và đọc về chúng sẽ củng cố việc học hơn nữa.

Có nhiều ấn phẩm tốt về bệnh nghiện rượu và có một số không tốt. Nhiều chúng tôi cũng đã hưởng lợi bằng cách đọc về những lĩnh vực khác. Nhưng AA (Alcoholics Anonymous) không ủng hộ cũng không chống đối những ấn phẩm của bất kỳ ai khác. Chúng tôi chỉ giới thiệu ấn phẩm của chính chúng tôi.

Continue reading

Sống tỉnh rượu – Loại bỏ ý tưởng cũ

Những ý tưởng hằn sâu vào cuộc sống chúng tôi trong thời kỳ nhậu nhẹt không biến mất hoàn toàn một cách tức thời khi chúng tôi bắt đầu đậy kín nút chai. Những ngày bia rượu của chúng tôi có thể qua đi, nhưng bệnh vẫn còn nấn ná.

Chúng tôi thấy rằng ngắt bỏ nhiều ý tưởng cũ khi chúng bắt đầu nhú mầm là một cách điều trị. Và chúng lại nhú mầm, lại nhú mầm.

Continue reading