ĐIỀU TRỊ NGƯNG THỞ LÚC NGỦ CÓ THỂ ĐẢO NGƯỢC CÁC THAY ĐỔI KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG NÃO

Trong một nghiên cứu nhỏ, áp suất đường thở dương liên tục (continuous positive airway pressure – CPAP) làm giảm hoạt động thần kinh vốn gây bệnh tim

apnea642

14.9.2015 (HealthDay News) – Điều trị ngưng thở lúc ngủ có thể đảo ngược hoạt động ở cuống não, vốn đã đi kèm với nguy cơ bệnh tim tăng lên, một nghiên cứu mới đây cho biết.

Continue reading