TỪ ĐIỂN Y HỌC

PHÁP – ANH – VIỆT

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI - 2001
VNI Telex Tắt

LỜI GIỚI THIỆU

Cuốn Danh từ y dược Pháp – Việt xuất bản năm 1963 bước đầu đã đúc kết được công tác xây dựng thuật ngữ y học kể từ Cách mạng tháng Tám 1945 (và cả trước năm 1945 khi cuốn Danh từ y học của BS. Phạm Khắc Quảng và Lê Khắc Thiền ra đời).

Năm 1973 và năm 1976, khi cuốn từ điển y dược được chỉnh lý bổ sung và xuất bản. Đến nay đã gần 30 năm, khoa học công nghệ và y học đã có những bước tiến bộ đáng kể, đòi hỏi phải có Từ điển y học mới nhằm đáp ứng yêu cầu những tiến bộ trong y học và sự phát triển của ngôn ngữ học.

Lần xuất bản nay, cuốn Từ điển y học đối chiếu lấy tiếng Pháp là chính (để giữ tính kế thừa của cuốn sách và để ghi nhận công lao của những người đi trước), nhưng có thêm phần tiếng Anh vì ngày nay số bạn đọc biết tiếng Anh ngày càng tăng. Cuốn sách xuất bản lấy tên là Từ điển y học Pháp – Anh – Việt.

Hơn 30 giáo sư, bác sĩ, dược sĩ đã tham gia và cộng tác trong việc biên soạn cuốn từ điển lần này.

Tôi tin tưởng rằng cuốn Từ điển y học sẽ giúp ích nhiều cho các mặt công tác của ngành y tế, nhất là trong đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, phòng chữa bệnh, xuất bản sách báo y học…

Tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc trong và ngoài ngành y tế cuốn Từ điển y học Pháp – Anh – Việt và mong các bạn trong quá trình sử dụng sẽ góp thêm y kiến để thuật ngữ y học ngày càng phong phú, sinh động.

GS. ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG
Bộ trưởng Bộ Y tế