QUÊN: BÌNH THƯỜNG HAY LÀ MỘT DẤU HIỆU TRỤC TRẶC

memory loss

Mọi người đều trải qua đôi lần quên, nhưng FDA giải thích khi nào phải quan tâm

30.6.2016 (HealthDay News) – Những lúc quên nhẹ như quên nơi để chìa khóa hoặc kiếng đọc sách báo, dù khó chịu, nhưng là bình thường, các chuyên gia nói.

Nhưng các trục trặc trí nhớ nào đó – như bỏ chìa khóa xe trong tủ lạnh – có thể là dấu hiệu của một chuyện nghiêm trọng hơn.

Continue reading