TỪ ĐIỂN Y HỌC

PHÁP – ANH – VIỆT

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI - 2001
VNI Telex Tắt

THAM GIA BIÊN SOẠN
TỪ ĐIỂN Y HỌC PHÁP – ANH – VIỆT 2001

 1. GS. Đặng Kim Châu
 2. BS. Đinh Văn Chí
 3. GS. Đào Văn Chinh
 4. GS. Dương Thị Cương
 5. GS. Nguyễn Văn Đàn
 6. GS. Vũ Đình Hải
 7. GS. Nguyễn Đình Hối
 8. GS. Ngô Gia Hy
 9. GS. Phạm Khuê
 10. PGS. Đặng Phương Kiệt
 11. GS. Nguyễn Khắc Liêu
 12. GS. Nguyễn Hữu Lộc
 13. BS. Đinh Kim Mai
 14. GS. Nguyễn Dương Quang
 15. TS. Nguyễn Văn Siêm
 16. GS. Vũ Nhật Thăng
 17. BS. Nguyễn Văn Tiệp
 18. BS. Trương Hữu Tố
 19. GS. Lê Nam Trà
 20. GS. Vi Huyền Trác
 21. GS. Nguyễn Thị Trúc
 22. GS. Bửu Triều
 23. GS. Chu Văn Tường

Cộng tác viên:
PGS. Phan Trường Duyệt – GS. Lê Cao Đài – GS. Tạ Ánh Hoa – BS. Vũ Trọng Hồng – PGS. Phạm Gia Khánh – GS. Trịnh Văn Minh – PGS. Đinh Thế Mỹ - GS. Nguyễn Khánh Trạch

Chủ biên: BS. Đinh Văn Chí
Phó chủ biên: GS. Nguyễn Hữu Lộc
Thường trực: BS. Nguyễn Văn Tiệp – BS. Trương Hữu Tố

BẢN VI TÍNH TRÊN INTERNET
Thư viện Đại học Y Dược TP.HCM. 2011

Tổ chức thực hiện: Nguyễn Đình Hối, Trần Thanh Xuân
Viết chương trình: Trần Thanh Tùng
Nhập liệu: Huỳnh Thị Ngọc Hà - Võ Thị Yên Khang - Nguyễn Thị Khuyên - Trần Thị Tuyết Nga - Diệp Thị Diễm Phúc - Nguyễn Thanh Sang - Nguyễn Thị Thu Vân - Trần Thị Nghĩ Vân
Sửa lỗi nhập liệu: Trần Thanh Xuân