TỪ ĐIỂN Y HỌC

PHÁP – ANH – VIỆT

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI - 2001
VNI Telex Tắt

DANH SÁCH XÉT DUYỆT VÀ CỘNG TÁC VIÊN
(Lần xuất bản thứ nhất)

BS. Hoàng Đình Cầu – DS. Huỳnh Quang Đại – TS. Trần Thị Ân – BS. Trương Cam Cống – DS. Lê Đặng Đệ - GS. Vũ Công Hòe – GS. Đỗ Xuân Hợp – BS. Đặng Ngọc Khuê – DS. Đỗ Tất Lợi – BS. Trần Hữu Nghiệp – GS. Đặng Văn Ngữ - GS. Trương Công Quyền – BS. Nguyễn Tấn Gi Trọng – DS. Ngô Gia Trúc – BS. Bùi Khánh Thuần – BS. Trần Quốc Toàn – BS. Nguyễn Vinh

Cộng tác viên: BS. Nguyễn Quốc Ánh – BS. Nguyễn Cảnh Cầu – DS. Vũ Văn Chuyên – BS. Lê Kinh Duệ - DS. Nguyễn Sĩ Dư – DS. Nguyễn Văn Đàn – BS. Nguyễn Văn Điều – GS. Đặng Vũ Hỷ - BS. Phùng Huy Uyển – BS. Nguyễn Việt.

Các đơn vị cộng tác:
Bệnh viện B – Bệnh viện Bạch Mai – Bệnh viện C – Bệnh viện Nam Định – Bệnh viện Việt – Đức – Bệnh viện 103 – Bệnh viện 108 – Cục Quân y – Quốc doanh dược phẩm – Trường Cán bộ y tế - Trường Đại học Y dược – Trường sĩ quan quân y – Viện Dược liệu – Viện Mắt – Xí nghiệp dược phẩm I – Xí nghiệp dược phẩm II.

DANH SÁCH XÉT DUYỆT VÀ CỘNG TÁC VIÊN
(Lần xuất bản thứ hai)

Ban duyệt: BS. Hoàng Đình Cầu – DS. Vũ Văn Chuyên – BS. Trương Cam Cống – BS. Trịnh Bỉnh Di – BS. Phạm Văn Đoàn – BS. Phạm Văn Gián – GS. Vũ Công Hòe – GS. Đỗ Xuân Hợp – BS. Đặng Đình Huấn – DS. Trần Lâm Huyến – BS. Nguyễn Duy Ngọ - BS. Phạm Ngọc Quế - BS. Võ Tấn – BS. Đỗ Dương Thái – BS. Bùi Khánh Thuần – BS. Trần Quốc Toàn – BS. Bạch Quốc Tuyên – BS. Nguyễn Vinh.

Cộng tác viên: DS. Đàm Trung Bảo – DS. Nguyễn Hữu Bẩy – BS. Lê Hải Chi – BS. Phan Dẫn – DS. Nguyễn Văn Đàn – BS. Lưu Đình Đĩnh – BS. Lê Kinh Duệ - BS. Ngô Như Hòa – BS. Nguyễn Duy Hòa – DS. Trần Lâm Huyến – BS. Phan Đức Khâm – DS. Nguyễn Văn Kỳ - BS. Bùi Nam Mạnh – DS. Trương Xuân Nam – DS. Đặng Hanh Phức – BS. Võ Thế Quang – GS. Trương Công Quyền – BS. Nguyễn Duy Tân – DS. Đinh Đức Tiến – BS. Hà Huy Tiến – BS. Phạm Ngọc Trọng – BS. Nguyễn Việt – BS. Nguyễn Văn Siêm